Technisch slim

De MPCFlexparking is ook bruikbaar in combinatie met andere functies, zoals commerciƫle ruimten in de vorm van winkels, kantoren, fietsenstallingen en nadere maatschappelijke voorzieningen op de begane grond, bergingen en/of opslagboxen op de tussenlagen, en leisure, sport of groen voorzieningen op het dakniveau.

De gevels kunnen in diverse architectonische verschijningsvormen worden afgewerkt, waardoor een optimale stedenbouwkundige inpassing kan worden bewerkstelligd.

De MPCFlexparking is een systeemgarage van demontabele aluminium kolommen en gepatenteerde aluminium vloeren op een standaard stramien van 16,5 x 5 meter. De volledig herbruikbare "cradle-to-cradle" aluminium delen zijn afgewerkt met een duurzame coating die in de off-shore al decennialang onder allerlei omstandigheden haar voordelen heeft bewezen en die in een laagdikte van nog geen 2 mm borg staat voor een brandwerendheid van minstens 120 minuten.

De coating is in elke gewenste kleur leverbaar, evenals de stroef uitgevoerde coating van de hellingbanen en de parkeervloeren waardoor de beleving van de parkeergarage maximaal kan worden aangepast aan de verwachtingen van de gebruiker, de exploitant, de eigenaar en de omgeving. De beschermende coating is zeer duurzaam en vergt daarmee ten opzichte van de gemiddelde coating met hetzelfde doel veel lagere jaarlijkse exploitatiekosten.

De MPCFlexparking bestaat uit lichte en slim geprefabriceerde constructiematerialen, waardoor een snelle en met minder geluidsoverlast gepaard gaande realisatie mogelijk is, met als resultaat een duurzame en hoogwaardige parkeergarage, die later zo nodig eenvoudig is te vergroten, te verwijderen of te verplaatsen. Het standaard basisconcept voorziet in een parkeergarage van maximaal 5 parkeerlagen. Optioneel kan de parkeergarage worden aangeboden met een waterdichte dakconstructie op de bovenste bouwlaag, maar dan met een maximum van vier bouwlagen.
De licht-gewicht MPCFlexparking maakt veelal een zware funderingsconstructie overbodig evenals een zware hijskraan gedurende de bouwfase. Met een bouwtijd van 2 tot 3 maanden, mede afhankelijk van de grootte, kan er snel beschikt worden over een volledig ingerichte hoogwaardige parkeergarage, die bovendien snel te demonteren of te herplaatsen is.
  • Bruikbaar voor commerciele doeleinden
  • Een systeemgarage van demontabele aluminium
    kolommen en gepatenteerde aluminium vloeren
  • De gevels kunnen in diverse architectonische
    verschijningsvormen worden afgewerkt,